Re-integratie en outplacement

Voor personeel dat al bij u in dienst is, heeft HLS ook de perfecte match. Wij doelen dan op werknemers voor wie – om uiteenlopende redenen – geen passend werk meer is. Onze re-integratiemethodiek omvat een uitgebreid pakket aan activiteiten om hen te begeleiden naar ander werk.

DochteroLink naar Carrièrewinkel Projecten nderneming Carrièrewinkel Projecten is binnen de HLS Groep gespecialiseerd in re-integratie en outplacement. Onze consulenten houden zich bezig met sollicitatietraining, opleidingsadviezen, onderzoeken naar subsidiëring van arbeidskosten, loopbaantesten, enzovoorts.
Om deze taken goed te vervullen, beschikken onze professionals over de benodigde kwalificaties en deskundigheid. Bij hun activiteiten worden zij ondersteund door een op maat gemaakt webbased tool.

Dreigend ontslag

Ook werknemers die ontslagen worden of met ontslag bedreigd worden, begeleidt Carrièrewinkel Projecten naar een nieuwe betrekking. Onze jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling en ons uitgebreide netwerk staan garant voor succesvolle outplacement.

Voor outplacement van personeel hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld, waarmee onze gekwalicifeerde consulenten een ruime ervaring hebben. Hun activiteiten bestaan uit zeer uiteenlopende werkzaamheden. Van psychologische ondersteuning om het ontslag te verwerken tot advies over contractonderhandelingen.

Net als bij re-integratie worden onze professionals ondersteund door een webbased tool voor het bemiddelen, plaatsen en matchen van de kandidaat.

Blik op Werk

Carrièrewinkel Projecten voldoet aan de eisen van het kwaliteitsinstituut Blik op Werk. Blik op Werk draagt bij aan een leven lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en werk verkrijgen.

Wij zijn lid van de brancheorganisatie Oval. Conform de uitgangspunten van Oval leveren we met onze re-integratie- en outplacementactiviteiten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. 

Groen logo van Blik op Werk

 

Meer weten over HLS?

Neem dan contact op met: