Vacature: 1e Operator Acrylpolymeren (3-ploegen)

Referentie: HLS-V14307

Klant / soort bedrijf
Procesindustrie
Werklocatie:
Moerdijk
Functiecategorie
Productie/uitvoerend
Functienaam
Procesoperator A, Procesoperator B, Procesoperator
Opleiding
MBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Onze klant is onderdeel van een multinational. Zij leveren innovatieve productie van dispergeermiddelen. oa. speciale acrylpolymeren om de rheologische (vloei-)eigenschappen van diverse industriele processtromen te verbeteren.

Beschrijving functie

Positie van de functie in de organisatie:

Werkt onder leiding van de Ploegleider, Productie-leider.

Doel van de functie:
Onder verantwoordelijkheid van de ploegleider vervaardigen van producten, volgens receptuur, met inachtneming van de veiligheids- kwaliteits- en milieunormen.
Omschrijving van de aktiviteiten

A. Algemeen
-Maakt deel uit van een ploeg van 2 tot 3 operators
-Werkt in ploegendienst
-Gebruik van computer- en handmatig gestuurde installaties.

B. Werkzaamheden
-Bedient het proces en houdt toezicht op de productie-installatie.
-Rapporteert aan de Ploegleider over het verloop van de werkzaamheden inclusief afwijkingen hierop.
-Zorgt voor de kwaliteit door controles op de producten uit te voeren.
-Neemt tussentijds monsters van het product en analyseert deze om de kwaliteit te waarborgen.
-Waarborgt het goed functioneren van de installatie door tijdens inspectie-rondes technische controles uit te voeren. Eventuele eenvoudige storingen te verhelpen en/of vastgestelde afwijkingen te signaleren.
-Voert fysieke arbeid door grondstoffen te mixen ter voorbereiding van het proces.
-Installaties opstarten en stoppen.
-Signaleert afwijkingen en storingen volgens comuptersysteem (PLC).
-Vervangt de bulkhandler bij zijn afwezigheid of op verzoek van de Ploegleider/Productieleider.

Functiekarakteristieken:
Complexiteit
Functie gericht op het bedienen van de installatie en bijdragen aan de productie. Verricht bijkomende taken zoals afvullen installatie en het beheren van de ter beschikking gestelde PBM’s.
Schakelt enkele malen per dag (2-3 keer per dag) om op andere werkzaamheden.
Het werk vereist accuratesse. Tijddwang treedt soms op.
De vereiste kennis moet naar inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan MBO of VAPRO A-proces of door relevante ervaring verkregen binnen de chemische procesindustrie. Kennis van installaties,
werkvoorschriften en procesbeschrijvingen, veiligheids/kwaliteits/milieu procedures en voorschriften.
Algemene kennis in wiskunde en/of scheikunde.

Zelfstandigheid
Volgorde van werken wordt bepaald door de leiding. Daarbinnen is er sprake van een redelijke vrijheid van handelen. Werkt doorgaans volgens een vast stramien. Hanteert gegeven regels en normen. Het werk vereist een in de praktijk aangekweekte feeling en vakmanschap. Werkt naar het vereiste eindresultaat op basis van de gegeven receptuur. Onderhoudt intensief contacten met andere Proces-operators, het contact is gericht op een zeer goed afgestemde samenwerking.

Karakter-eigenschappen
Teamgeest
Communicatief
Opmerkzaam - alert
Goed geheugen
Consequent in de toepassing van procedures en voorschriften
Adequaat optreden in noodsituaties


Fysieke aspecten
Werkt zowel buiten als binnen, in alle weersomstandigheden. Moet soms werkzaamheden verrichten waardoor een extra belasting op rug, knieën en enkels kan ontstaan.

Afbreukrisico/afbreukverantwoordelijkheid
Schades ontstaan meestal door onachtzaamheid. De meeste schade kan door zelfcontrole worden voorkomen. Verstoring van de contacten met (toezichthoudend) personeel van anderen, kan een goede onderlinge verstandhouding aantasten.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden
en eventuele calamiteiten

Verantwoordelijkheden Proces-Operator bij calamiteiten:

•Meld een calamiteit ALTIJD aan de controlekamer via portofoon bij werkzaamheden buiten de controlekamer.
•Brengt zichzelf en anderen in veiligheid.
•Informeert het kantoorpersoneel
•Polymerisatie; activeert de safetycolling, onderaan het paneel van de brandmeldcentrale op instructie van shiftleader. (hierdoorworden alle activiteiten gestopt)
•Neutralisatie; safetycooling wordt geactiveerd (Overpompen wordt gestaakt)
•Is verplicht na overleg met de HBHV een beginnende brand te bestrijden.
•Dient de instructies op te volgen van het BHV-team.
•Moet na instructie van (H)BHV bij het eventueel verlaten van een pand ramen/deuren sluiten.
•Moet zich na instructie van (H)BHV melden op de aangegeven verzamelplaats, met toegangsregistratiemap (chauffeurs), Bedrijfsnoodplan, BHV-koffer en begeleid hierbij de eventuele bezoekers/chauffeurs.

Taken en verantwoordelijkheden tijdens werkzaamheden van de Proces-Operator:

1. Is verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid te hanteren zoals is beschreven in de veiligheidsvoorschriften (VBS) en werkprocedures (SOP’s)
2. Hij mag zichzelf en anderen niet in gevaar brengen.
3. Dient machines, apparaten, gereedschap, transportmiddelen, grond- en hulpstoffen op de juiste manier te gebruiken.
4. Dient de aangebrachte beveiligingen en veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier te gebruiken en in stand te houden.
5. Dient de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en te beheren, maakt melding bij onvoldoende beschermingsniveau.
6. Dient de geldende instructies en aanwijzingen van de werkleiding in verband met de veiligheid (werkplekinstructies en bedrijfsnoodplan) en gezondheid (MSDS-en) te kennen/beheersen en op te volgen.
7. Brengt de werkleiding direct op de hoogte als een onveilige situatie wordt opgemerkt, dan wel bepaalde beveiligingen moeten worden weggehaald, vervangen of veranderd.
8. Is verplicht deel te nemen aan instructies, scholing en voorlichting alsmede het werkoverleg.
9. Is verplicht melding te maken van ongevallen, bijna ongevallen en andere calamiteiten.
10. Draagt kennis over aan nieuwkomers.

Bevoegdheden tijdens werkzaamheden van de Proces-Operator:

1Is bevoegd om het werk te onderbreken indien dit naar zijn redelijk oordeel onmiddellijk dreigend gevaar oplevert, maar meldt dit direct bij de Shift-leader en/of SHE-manager.
2.Is bevoegd informatie te geven en kennis te nemen van de resultaten van een arbeidsrisico-inventarisatie en -evaluatie.


Opleiding:
Vapro B, proces
Bereidheid te werken in 2-ploegendienst en 3-ploegendienst