Vacature: Inkomensconsulent Project

Referentie: HLS-V19024

Klant / soort bedrijf
gemeentelijke instelling
Werklocatie:
Rotterdam
Functiecategorie
P&O/training/opleiding
Functienaam
Inkomensconsulent
Opleiding
HBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Gemeentelijke overheidsinstelling (in Zuid Holland)

Beschrijving functie

Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek).

Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen.

Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan.

De volgende werkzaamheden horen daarbij:
• Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken.
• Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren.
• Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering en/of brutering vast.
• Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling.
• Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.
• Je legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken.
• Je vraagt informatie van werkzoekenden over hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen.
• Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties.
• Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden.
• Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling.
• Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomsten daarvan.

Vraag en aanbod
Je beschikt over een HBO-diploma en werk- en denkniveau. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en aanvullende, functiespecifieke opleidingen gevolgd. Je hebt affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen en fraude-alertheid. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Overige competenties die wij vragen:
• Resultaat- en klantgerichtheid
• Samenwerken
• Stressbestendigheid
• Analytisch vermogen
• Plannen en organiseren
• Flexibiliteit
• Communiceren
• Besluitvaardigheid
• Cijfermatig inzicht
• Accuratesse
• Organisatiebewust
Opleidingseis

De volgende punten/kennis zien wij graag terug in een opleidingsvoorstel om de kandidaten bij te scholen in het vakgebied:

Applicatiekennis
• Socrates: Financiële mutaties, terugvordering, beëindiging, boete en maatregelen
• Suwinet
• RMW

Kennis
• Beroepsopleiding klantmanager inkomen of vergelijkbaar
• Participatiewet 2017 volgens richtlijnen W&I Rotterdam
• Boete en maatregelen
• Belastingen en toeslagen
• Gesprekstechnieken
• Confronterend gesprek
• Omgaan met emotie en agressie
• Fraude-alertheid
• Controlerend huisbezoek
• Time management
• Juridisch rapporteren