Vacature: Wijkcoach huiselijk geweld

Referentie: HLS-V19232

Klant / soort bedrijf
gemeentelijke instelling
Werklocatie:
rotterdam
Functiecategorie
P&O/training/opleiding
Functienaam
Consulent werk, Consulent jeugd
Opleiding
HBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Gemeentelijke overheidsinstelling (in Zuid Holland)

Beschrijving functie

Wij zijn op zoek naar een tijdelijk wijkcoach voor een wijkteam op Rotterdam Zuid met als voorkeur een specialisatie ervaring met Huiselijk Geweld (HG) casussen. Deze tijdelijke functie is ontstaan omdat de vaste medewerker tijdelijk werkzaamheden verricht binnen een pilot.

Taken
- Er wordt gezorgd voor een integrale aanpak (jeugd en volwassenen). De principes van zelfsturing worden toegepast. De medewerker zorgt ervoor dat er volgens het principe: 1 gezin 1 plan 1 regisseur wordt gewerkt. Dit betekent dat je gebruik maakt van elkaars expertise binnen het wijkteam, maar dat één medewerker de regie in deze heeft. Er wordt resultaat- en oplossingsgericht gewerkt.

- De gesprekken met cliënten worden gedaan door middel van keukentafelgesprekken of conform het veiligheidsprotocol op een aangepaste veilige gesprekslocatie. Tevens zorgt je er als wijkcoach voor dat veiligheid een onderwerp van gesprek blijft.

- Je bent verantwoordelijk om zaken op te schalen als blijkt dat er niet verder gekomen wordt in een casus, maar waar wel de veiligheid van de omgeving of cliënt in geding komt.

- Zoveel mogelijk het eigen netwerk van de cliënt en het wijknetwerk betrekken in de hulpverlening en deze inzetten waar mogelijk. Wanneer mogelijk tijdig afschalen naar het wijknetwerk. Wanneer een casus niet binnen 6-9 maanden afgerond kan worden dan tweedelijns mogelijkheden inzetten en zo nodig een WMO-indicatie afgeven.

Werkproces en registratie
- Met de burger worden haalbare doelen opgesteld. Hierin worden prioriteiten gesteld en deze worden volgens de werkwijze /procedure van het wijkteam afgehandeld. Een casus wordt binnen 6-9 maanden afgerond, anders is er overleg met de wijkteamleider en zal bekeken worden wat een haalbaar doel is in deze.
- Er wordt gebruik gemaakt van de VAI, ZRM, LIRIK en LMRA conform de werkwijze /procedure van het wijkteam.
- Voortgang in een casus wordt geregistreerd in Mens centraal (straks Gidso) volgens de werkwijze /procedure van het wijkteam. Privacyregels worden hierbij in acht genomen.

Samenwerken met de verschillende wijknetwerken en organisaties
- Zorg met je wijkteamcollega’s en wijkteamleider dat je investeert in het wijknetwerk (o.a. buurtagent, politie, veilig thuis, veiligheidshuis jeugdbeschermingsplein, bouwcorporaties, inloopvoorzieningen, welzijnsorganisaties, huisarts, scholen etc.), waardoor vroeg signalering en veiligheid een betere kans krijgt.
- Zorg dat je een proactieve houding hebt en op zoek gaat naar de verborgen problematiek. Dit d.m.v. netwerken, contact met de Rotterdammer etc.

Taakaccent Huiselijk geweld
- De wijkcoach met taakaccent HG is verantwoordelijk voor de HG-problematiek die in het wijkteam wordt gesignaleerd en die bij het wijkteam wordt gemeld. De HG-specialist zorgt ervoor dat deze zaken zo efficiënt en effectief mogelijk opgepakt worden.
- Als senior wijkcoach met taakaccent HG heb je collegiaal overleg met betrekking tot een HG-zaak, hierin worden de volgende zaken besproken:
- Naar aanleiding van de eerste informatie moet duidelijk worden of het om een melding gaat die door het wijkteam opgepakt kan worden. Zo niet, welke weg er dan bewandeld dient te worden.
- Of er voldoende informatie beschikbaar is om de zaak op te pakken.
- Welke meldingen binnen het wijkteam worden oppakt al dan niet op basis van ‘coaching on the job’.
- De wijkcoach met taakaccent HG moet kunnen inschatten wat het risico, de aard en de ernst van het geweld is. Dit doet hij of zij door het verzamelen van informatie nl. via de melder, SISA, het gesprek met het gezin en na toestemming cliënt eventueel van school, hulpverlenende instanties die bij het gezin betrokken waren/zijn ed. t.b.v. de veiligheid van de kinderen wordt gebruik gemaakt van de LIRIK.
- Zorgt ervoor dat je HG-kennis en ervaring gedeeld wordt binnen het wijkteam/rayon. Denkt mee en adviseert het wijkteam/ de wijkteamleider gevraagd en ongevraagd op het gebied van HG-casuïstiek en is een sparringpartner voor wijkteamleden wanneer HG-problematiek aan de orde is. Adviseert over de noodzaak en aard van inzet. De wijkcoach met taakaccent HG voldoet aan het profiel zoals beschreven in ‘het Handboek voor coaching on the job’. De senior wijkcoach met taakaccent HG dient zich te blijven scholen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De senior wijkcoach met taakaccent HG is op de hoogte van ondersteuning, behandeling, opname, etc.

De grootste uitdaging in de functie is het kunnen managen van verschillende multiproblematiek casussen.


Jouw profiel
We zoeken een ervaren wijkcoach met ervaring met Huiselijk Geweld bij volwassenen en gezinnen.
Ervaring met het werken in een wijkteam verdient aanbeveling.
Al naar gelang ervaring en gevolgde opleiding wordt deze functie evt. op senior niveau geschaald met taakaccent HG.
Goede Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is noodzakelijk voor de functie.

Eisen
Een afgeronde Hbo-opleiding, SPV of MW of Social Work
Ervaring met werken met multiprobleem volwassenen/gezinnen
Ervaring met schuldenproblematiek
Ervaring met de doelgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar

Wensen
Een vervolgopleiding, cursus of training op het gebied van Huiselijk Geweld en kindermishandeling
Kennis van de sociale kaart van Rotterdam
Ervaring met het werken in een wijkteam
Ervaring en kennis van GIDSO