Vacature: chemisch technoloog/operator

Referentie: HLS-V19372

Klant / soort bedrijf
Procesindustrie
Werklocatie:
diverse locaties in nederland
Functiecategorie
Productie/uitvoerend
Functienaam
Procesoperator C, Supervisor
Opleiding
HBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Een echt Hollands bedrijf dat al sinds 1953 bestaat. Onze cultuur is "Rotterdams" te noemen, we houden van korte lijnen, gezond verstand en op de juiste momenten de schouders eronder zetten.

Beschrijving functie

De supervisor chemisch technisch reinigen legt verantwoording af aan de projectmanager. Hij geeft leiding aan één of meerdere chemisch technisch operators. Wanneer met andere supervisors en operators wordt samengewerkt in ploegendienst, stimuleert en bewaakt hij de samenwerking en collegialiteit.

Doel van de functie
Engineering en uitvoering
Je bent betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van on-site projecten op het gebied van chemisch technisch reinigen van installaties in diverse procesindustrieën. De voorbereiding strekt zich uit van werkopnamen tot pre-engineering en engineering van de projecten. Daarnaast lever je input aan voor de calculatie of beoordeelt de door de calculator opgestelde kostenbegroting. Onder de uitvoering verstaan we niet alleen de fysieke activiteiten, maar ook het verzorgen van de documentenstroom en rapportages.
Budgetverantwoordelijkheid
Je bent budgetverantwoordelijk voor het jou toegewezen project. Je bent je bewust van de beschikbare budgetten voor de diverse kostenposten en stuurt actief op het zo efficiënt mogelijk realiseren van het project, zodat we binnen budget en binnen de planning blijven.
Voor zover wijzigingen optreden, signaleer je de extra kosten en extra tijd die daarmee gepaard gaan en maak je deze kenbaar bij de opdrachtgever en de projectmanager.
Aandachtsgebieden

Pre-engineering
Opnemen van de opdracht op locatie en opstellen van opnameverslag (situatieschets, werkomschrijving, begroting materieelbehoefte, arbeidsuren);
Vertalen van de klantvraag in een technische en operationele oplossing, inclusief de kostencalculatie;
Beide activiteiten worden uitgevoerd in overleg met de calculator en/of verkoper.

Engineering
Opstellen van technisch ontwerp;
Opstellen van reinigingsprocedure;
Opstellen van TRA;
Opstellen van de benodigde berekeningen en tekeningen.

Voorbereiden van on-site activiteiten
Het maken van een betrouwbare planning van de on-site activiteiten, benodigde middelen en mensen, in overleg met de projectmanager.

Projecten op externe locatie - uitvoering
Lossen van het materieel op de projectlocatie;
Opbouwen en monteren van de tijdelijke reinigingsconstructie op de projectlocatie;
Opstellen van pompen/bassins;
Uitvoeren van lektesten en het reinigingsplan;
Bewaken van de voortgang en signaleren van mogelijke knelpunten of verbeteringen;
Opvangen en afvoeren van afvalwater/-materiaal;
Het demonteren van de reinigingsinstallatie conform de werkinstructies;
Schoon achterlaten van de werklocatie.

Projecten op externe locatie - overig
Eindverantwoordelijk voor de on-site uitvoering van het project conform planning en budget, waarbij de volgende activiteiten van belang zijn:
Projectafstemming met opdrachtgever op locatie aan de hand van checklist;
Opbouwen van tijdelijke reinigingsinstallatie op projectlocatie in samenwerking met team operators en/of lokale medewerkers ter plekke;
Houden van toolbox meetings, werkplekinspecties en last minute risk assessments;
Een adequate voortgangsrapportage, zowel intern als naar de klant;
Zorgdragen voor de continuïteit van het project en treffen van maatregelen om vertragingen te voorkomen;
Afstemmen van eventuele afwijkingen (scope, planning, methode met de projectmanager;
Centraal aanspreekpunt op locatie voor opdrachtgever en eigen team operators;
Uitvoering van meerwerk in overleg met de opdrachtgever.

Projecten op externe locatie - afronding
Eindverantwoordelijk voor de volledige, goedgekeurde en gedocumenteerde afronding van de on-site activiteiten, waarbij de volgende activiteiten van belang zijn:
Visuele inspectie samen met opdrachtgever na afronding van de werkzaamheden;
(Supervisie van) demontage van de reinigingsinstallatie;
Afvoeren van afvalwater/filterkoek;
Verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de werkplek en het veilig afvoeren van het gebruikte materieel;
Doorgeven van storingsmeldingen aan de magazijn- en materieelbeheerder;
Opstellen van eindrapportage aan de klant, in overleg met de projectmanager.

Algemeen - leiding geven
Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van het team operators:
Instrueren en begeleiden van team operators tijdens de uitvoering van het project;
Bewaken van de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van de operators;
Inwerken en opleiden van junior medewerkers.

opleiding
chemische technologie of vapro c
ervaring in de chemie (als operator strekt tot aanbeveling)