Carrièrewinkel heet voortaan HLS Flex

De Carrièrewinkel van HLS Personeelsdiensten heeft vanaf nu een nieuwe naam: HLS Flex.
De wijziging heeft alleen betrekking op de naam, inhoudelijk verandert er niets. HLS Flex neemt alle activiteiten en verplichtingen van Carrièrewinkel Uitzendbureau bv over.

Voor nieuwe naam is gekozen, omdat die meteen duidelijk maakt met welk soort activiteiten deze tak van HLS Personeelsdiensten zich bezighoudt. Een ander voordeel is dat alle arbeidsbemiddelingsactiviteiten van HLS Personeelsdiensten nu beginnen met ‘HLS’:

•    Onder de naam HLS Recruitment vinden werving en selectie naar een vast dienstverband plaats. HLS Recruitment bestaat al sinds 1991.
•    Het nieuwe HLS Flex houdt zich bezig met detachering, uitzendwerk en bemiddeling naar andere tijdelijke dienstverbanden.

Ter onderscheiding van de arbeidsbemiddelingsactiviteiten blijft HLS Personeelsdiensten de naam Carrièrewinkel-projecten hanteren. Onder deze paraplu vallen de werkzaamheden op het gebied van re-integratie, het tweede spoortraject en outplacement.