HLS voldoet aan NEN 4400-1 norm

HLS Flex kan met trots mededelen dat ook wij dit jaar weer aan de NEN 4400-1 norm voldoen.

Deze norm beoogt om opdrachtgevers zekerheid te bieden dat met betrouwbare ondernemingen wordt samengewerkt, hieraan ligt de normering van Stichting VRO ten grondslag

NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook geeft NEN 4400-1 criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.

HLS Flex staat tussen de gecertificeerde bedrijven onder de naam Carrierewinkel-uitzendbureau B.V.