Financieel Gezond Certificaat voor HLS

Kredietinformatieverstrekker Graydon heeft aan HLS het Financieel Gezond Certificaat uitgereikt. Slechts 3 procent van het totale Nederlandse bedrijfsleven voldoet aan de strenge criteria hiervoor. ‘Met dit certificaat laten bedrijven zien dat ze tot de top van financieel gezonde bedrijven behoren’, aldus Graydon.

Het Financieel Gezond Certificaat laat aan alle (potentiële) klanten en relaties zien dat HLS een betrouwbare partner is. Het is een bevestiging uit onafhankelijke en deskundige bron dat het verantwoord is om met HLS zaken te doen.

AA-rating
Om het Financieel Gezond Certificaat te krijgen, moet een onderneming voldoen aan een aantal strenge criteria. Graydon kijkt naar omzet, jaarcijfers en betaalgedrag. Daarbij moet de kans op wanbetaling zeer laag zijn. HLS heeft het afgelopen half jaar alle rekeningen op tijd betaald, concludeert Graydon.

Door de gegevens over het betaalbedrag te combineren met factoren als jaarcijfers, rechtsvorm en branche, beoordeelt Graydon HLS met een AA-rating. Dat betekent dat de kans zeer klein is dat HLS de komende 12 maanden niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Meer informatie over het Financieel Gezond Certificaat van HLS vindt u hier.