Een ondernemingsplan opzetten hoeft geen probleem te zijn

Carrièrewinkel-projecten is een samenwerking aangegaan met een bedrijfskundig adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfseconomische vraagstukken.
De samenwerking heeft met name betrekking op het maken van ondernemingsplannen en de ondersteuning en begeleiding van ondernemers.

Tot het dienstenpakket behoort onder meer het houden van uitgebreide marktonderzoeken, SWOT-analyses en investeringsbegrotingen, het opstellen van de balans en het maken van een forecast voor een periode van drie jaar.

Waterdicht
Bij een waterdicht financieel ondernemingsplan hoort vanzelfsprekend een kloppende liquiditeitsbegroting, afschrijvingsplannen en een exploitatie-/resultatenbegroting voor de eerste drie jaar. Op basis van het financiële overzicht is het mogelijk de bedrijfseconomische haalbaarheid van het plan te beoordelen.

We komen tot kengetallen die de gezondheid van de onderneming beschrijven, zoals rentabiliteit, solvabiliteit, omlooptijd, quick ratio, debt ratio etc. Deze gegevens leggen wij ter vergelijking naast de kengetallen van de branche waarin de ondernemer start.

Privésituatie
Daarnaast is er ook aandacht voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of vof/cv), eventuele vennootschapsbelasting (bv) en verzekeringen. Tevens komt de privésituatie aan bod: hoeveel houdt de ondernemer over na afdracht van de inkomstenbelasting, rekening houdend met de ondernemersaftrek (zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de kosten voor levensonderhoud?

Brandveiligheid
Tenslotte komen de overige kostenposten aan de orde, zoals de uitgaven om te voldoen aan gemeentelijke regelgeving en voorschriften. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan de gebruiksvergunning inzake brandveiligheid of de leges voor het plaatsen van reclameborden op de stoep. Daarnaast zijn automatisering en administratieve organisatie twee aspecten die behandeld worden.

Kortom: we bieden een compleet pakket waarmee een ondernemer zelfverzekerd zijn nieuwe bedrijf kan starten!