Boaborea en Nobol bundelen krachten

Nieuwe organisatie OVAL van start

Boaborea en Nobol bundelen hun krachten in een nieuwe brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, OVAL. OVAL vertegenwoordigt arbodiensten, re-integratie- en interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en –coaching en jobcoachorganisaties.

“Het is een stap die voortkomt uit onze gezamenlijke visie op de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij past één brancheorganisatie en een krachtige belangenbehartiging voor onze leden. We werkten al intensief samen als het gaat om loopbaanontwikkeling en outplacement. Samengaan in één krachtige, slagvaardige vereniging is dus een logische stap”, volgens Kick van der Pol, voorzitter van OVAL.

Op 21 juni hebben de leden van Boaborea en Nobol besloten tot het bundelen van de krachten van de dienstverleners op het gebied van werk, loopbaan en vitaliteit. Kick van der Pol is benoemd tot voorzitter van de nieuw opgerichte brancheorganisatie.

13.000 professionals
De leden van OVAL leveren dagelijks hun bijdrage aan het verhogen van de arbeidsparticipatie en het bevorderen van optimale inzetbaarheid van mensen. Ze geven advies over van werk-naar-werk, competenties, gezond en gemotiveerd blijven.
Daarbij zetten ze onder andere verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding en re-integratie in. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden waar nodig ondersteund met jobcoaching. De gezamenlijke omzet van de 170 leden van OVAL bedraagt ruim 1 miljard euro. In de branche werken circa 13.000 professionals.