‘Tekort van 150.000 technici binnen 3 jaar’

Wanneer er niet ingegrepen wordt, heeft Nederland in 2016 een tekort van 155.000 technici. De werkgevers in de technologische industrie (verenigd in de FME) dringen aan op maatregelen.

,,We Portret FME-voorzitter Ineke Dezentjémoeten nú actie ondernemen. Als door een tekort aan technici de maakindustrie uit ons land verdwijnt, verdwijnt daarmee de welvaart uit ons land. Dat mogen we niet laten gebeuren”, stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming in een persbericht van de ondernemersorganisatie.
Zij is van mening dat bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen moeten slaan om dit probleem op te lossen. 

Techniekpact
Het kabinet is bezig met het opstellen van een ‘Techniekpact’, dat dit voorjaar ondertekend moet worden. De bedoeling is dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs daarin een aantal concrete afspraken maken.
Inzet van het pact is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Onlangs besteedde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur ook aandacht aan deze problematiek.